การเสด็จเยือนแอฟริกาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับคริสตจักรคาทอลิก

การเสด็จเยือนแอฟริกาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับคริสตจักรคาทอลิก

ระหว่างการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) และซูดานใต้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีพระประสงค์จะสนทนากับชาวแอฟริกันคาทอลิก แต่ยังทรงรับฟังผู้นำทางการเมืองและเยาวชนชาวแอฟริกันด้วยการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดในสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นพระสันตปาปาที่ค่อนข้างก้าวหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ประชุมปรึกษาหารือทั่วโลกเกี่ยวกับอนาคตของคริสตจักรคาทอลิก การปรึกษาหารือนี้เรียกว่า

กระบวนการ Synodal ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2564 และจะสิ้นสุดในปี 2567

เป็นการเจรจาที่ทะเยอทะยานที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและการปฏิบัติของคาทอลิก นับตั้งแต่การปฏิรูปของสภาวาติกันครั้งที่สองในปี1965 เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับชาวคาทอลิกที่มีใจปฏิรูป แต่น่าวิตกสำหรับชาวคาทอลิกที่อนุรักษ์นิยม

รับข่าวสารของคุณจากผู้ที่รู้ว่าพวกเขากำลังพูดถึงอะไร

กระบวนการ Synodal ที่กำลังดำเนินอยู่ได้เปิดโปงข้อบกพร่องในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสมัยใหม่ในประเด็นเรื่องสตรี พรหมจรรย์ เรื่องเพศ การแต่งงาน ลัทธินักบวช และลัทธิลำดับชั้น วิธีที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส – ผู้ครองตำแหน่งพระสันตปาปาครบทศวรรษในปีนี้ – จัดการกับปัญหาที่แตกแยกมากขึ้นเหล่านี้อย่างไร ในวิจารณญาณของฉัน จะกำหนดมรดกของพระองค์เป็นส่วนใหญ่

การวิจัยของฉันมุ่งเน้นไปที่วิธีที่ชาวแอฟริกันคาทอลิกสามารถนำแนวทางที่เป็นเอกฉันท์มาใช้ในการจัดการปัญหาที่ขัดแย้งกันเหล่านี้

คำถามสำคัญสำหรับฉันคือการเสด็จเยือนแอฟริกาอีกครั้งของสมเด็จพระสันตะปาปา ณ จุดนี้ จะจัดการกับความท้าทายและโอกาสที่ชาวแอฟริกันกำลังระบุผ่านกระบวนการ synodal ได้อย่างไร และสิ่งนี้ส่งผลต่อสถานะของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในแอฟริกาอย่างไร

อิทธิพลของนิกายโรมันคาทอลิกแอฟริกัน คริสตจักรคาทอลิกเติบโตเร็วที่สุดในแอฟริกา (สถิติล่าสุดแสดง การเติบโต 2.1%ระหว่างปี 2019 ถึง 2020) จากจำนวนประชากรทั่วโลกที่เป็นคาทอลิก 1.36 พันล้านคน 236 ล้านคนเป็นชาวแอฟริกัน (20% ของจำนวนทั้งหมด) ชาวแอฟริกันคาทอลิกไม่เพียงเพิ่มจำนวนขึ้นเท่านั้น พวกเขากำลังคิดค้นและตีความศาสนาคริสต์ใหม่ พวกเขาผสมผสานภาษาใหม่และความมีชีวิตชีวาทางจิตวิญญาณผ่านวิธีการนมัสการพระเจ้าที่ไม่เหมือนใคร

เมื่อพิจารณาจากการขยายตัว คริสตจักรคาทอลิกในแอฟริกาจึง

อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนชีวิตทางสังคม การเมือง และจิตวิญญาณ ในหลาย ๆ สถานการณ์ คริสตจักรจัดเตรียมชุมชนแห่งความหวังที่โครงสร้างของสังคมอ่อนแอเนื่องจากสงคราม ภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมและโรคภัยไข้เจ็บ

ตัวอย่างเช่น DRC มีจำนวนสถานพยาบาลคาทอลิกมากที่สุดในแอฟริกาที่2,185แห่ง ตามมาด้วยเคนยา 1,092 แห่ง และไนจีเรีย 524 แห่ง นอกจากนี้ พระสังฆราชยังได้ระดมการประท้วงอย่างสันติเพื่อต่อต้านความรุนแรงใน DRCและไนจีเรีย

ลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในทวีปนี้คือการได้เห็น “ความนูนของเยาวชน” ศูนย์กลางของการสนับสนุนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสำหรับแอฟริกาคือการเรียกร้องให้คริสตจักร กลุ่มศาสนา และรัฐบาลแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคนหนุ่มสาว เขาเรียกพวกเขาว่า “คริสตจักรในปัจจุบัน”

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสเรื่องนี้ล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565ระหว่างการปรึกษาหารือกับเยาวชนแอฟริกัน เขาประณามการแสวงหาผลประโยชน์ของแอฟริกาโดยกองกำลังภายนอกและการทำลายล้างโดยสงคราม อุดมการณ์แห่งความรุนแรงและนโยบายที่พรากอนาคตของคนหนุ่มสาว

ทำไมต้อง DRC และซูดานใต้?

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนแอฟริกาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปรึกษาหารือในสังฆสภา เขานำข่าวสารของคริสตจักรที่อ่อนน้อมถ่อมตนและมีเมตตาไปยังพื้นที่ที่ท้าทายที่สุดของแอฟริกา: DRCและซูดานใต้

ทั้งสองประเทศนี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของระบบทุนนิยมเสรีนิยมใหม่และผลกระทบของการเป็นทาส การล่าอาณานิคม และลัทธิจักรวรรดินิยม พวกเขาร่วมกันปลดปล่อยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ทำลายล้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์แอฟริกายุคใหม่

อ่านเพิ่มเติม: ความขัดแย้งใน DRC: 5 บทความที่อธิบายสิ่งที่ผิดพลาด

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จมาฟังโดยเฉพาะกับคนยากจน คนหนุ่มสาว และผู้หญิงที่ถูกละเมิดในความขัดแย้ง นอกจากนี้เขายังหวังที่จะจัดการกับบาดแผลที่ซ่อนอยู่ของการล่วงละเมิดทางเพศของนักบวชในคริสตจักร

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะทรงเห็นว่าสงคราม เผด็จการ และภัยพิบัติทางนิเวศน์ได้ขัดขวางไม่ให้คนธรรมดาเข้าถึงที่ดิน แรงงาน และที่พักได้อย่างไร นี่คือ “สาม Ls” ที่เขาเสนอว่ามีความสำคัญในการให้สิทธิ์เสรีแก่คนยากจน

ฝ่ายค้านบ้าง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในระหว่างการเยือนอย่างไม่ต้องสงสัย ชาวแอฟริกันคาทอลิกส่วนใหญ่ยอมรับข่าวสารของเขาเกี่ยวกับคริสตจักรที่ยากจนและมีเมตตาเพราะมันพูดถึงความท้าทายของพวกเขา

แต่มีชาวแอฟริกันคาทอลิกจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้นำคริสตจักรระดับสูงที่ยังไม่ยอมรับวาระการปฏิรูปนี้ พระสันตะปาปาสององค์ก่อนหน้านี้สนับสนุนแนวโน้มการรวมศูนย์ ซึ่งส่งเสริมความภักดีต่อโรมโดยบาทหลวงแอฟริกัน เป็นผลให้บิชอปเหล่านี้ต่อต้านความพยายามของนักศาสนศาสตร์ชาวแอฟริกันในการปรับปรุงความเชื่อและการปฏิบัติของคาทอลิกในแอฟริกาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ในท้องถิ่น

สิ่งนี้ทำให้บาทหลวงชาวแอฟริกันบางคนรู้สึกไม่สบายใจกับวาระที่ก้าวหน้าของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเกี่ยวกับเทววิทยาการปลดปล่อย การเปิดกว้างต่อเกย์คาทอลิก การประณามสิทธิพิเศษและอำนาจของนักบวช และการรวมสตรีไว้ในการเป็นผู้นำกระแสหลัก

แทนที่จะเป็นคริสตจักรที่แข็งแกร่งที่ดูเหมือนแอฟริกา สังฆมณฑลคาทอลิกบางแห่งในทวีปนี้ยอมรับประเพณียุคกลาง เช่น พิธีกรรมแบบโรมันและละติน ซึ่งทำให้ชาวแอฟริกันคาทอลิกทั่วไปแปลกแยก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว

credit: vwgrouplitigation.com
redemptionreg.com
idiotcollective.com
careyrockland.com
southernflattrackleague.com
mantasdemudanzas.com
newyorklovesmountains.org
painkillerawareness.org
sissidebeauregard.com
chucklebrain.com
axisbanklogin.net
coloquiosdelapuntadelamona.org
klasaa.net